o'VAR 070 | Video kill the football match


15/09/2019
LIGA
CELTA - GRANADA (0-2)
Guion: RE
Debuxo: DAVIDA
Agradecementos: Arantxa Davos (deseño gráfico), Marcos Bacariza (moiceleste)
ovarceleste@gmail.com
0 comentarios:

Publicar un comentario