Carlos Mouriño protagonizará "Os nosos sabios" de la TVG


Foto: Marta G. Brea/Faro de Vigo
El Presidente del Celta, Carlos Mouriño, será el protagonista del programa “Os nosos sabios”, que conduce la presentadora lucense Silvia Jato, que se emitirá esta madrugada a partir de las 00:10 de la noche. 

Os nosos sabios es un programa que pretende acercar a los teleeespectadores algunas de las personalidades más notables de Galicia. Se define como “Unha xanela aberta ao coñecemento e as vivencias daqueles galegos que fixeron historia nas disciplinas máis diversas. Persoas cunha envexable memoria a longo prazo que, pola súa idade, o seu esforzo persoal, a súa formación, o seu traballo e a súa actitude positiva ante a vida, representan hoxe un exemplo para todos. Mediante entrevistas meticulosamente preparadas, cada semana contaremos co testemuño dun personaxe que supere os 70 anos de idade, que sobresaíse no seu ámbito profesional e que contribuíse ao progreso social da comunidade, do país ou da Humanidade”. 

En anteriores ediciones los invitados fueron Perfecto Conde, Teresa Miras Porgual, Manuel Sánchez Salorio o Rogelio Groba. 

0 comentarios:

Publicar un comentario