o'VAR 096 | Antifútbol
07/03/2020
LIGA
GETAFE - CELTA (0-0)
Guion: RE
Debuxo: DAVIDA
Agradecementos: Arantxa Davos (deseño gráfico), Marcos Bacariza (moiceleste)
ovarceleste@gmail.com
Tw - @oVARceleste
Ig – ovarceleste


0 comentarios:

Publicar un comentario