MoicelesteTV 155 | Ex célticos no estranxeiro


Onde xogan os futbolistas que vestiron a camisola do Celta no pasado e aínda seguen en activo? Neste vídeo e no seguinte daremos resposta a esa pregunta. Son un total de 92 xogadores aos que situaremos no planeta fútbol. Neste vídeo imos repasar onde están aqueles futbolistas que xogan fora de España. Sen dúbida interesante ver o exótico destino dalgún deles. 

0 comentarios:

Publicar un comentario